Novinky

30. výročí společnosti

Společnost IZOPOL DVOŘÁK slaví 30 let od svého založení!

K této příležitosti jsme vytvořili krátké video, které shrnuje nejvýznamnější historické milníky!

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na rozvoji společnosti.

Velké díky patří Našim zaměstnancům, kteří měli a nadále mají chuť společnost rozvíjet a tvořit nové hodnoty.

Zároveň velké poděkování patří Našim obchodním partnerům, díky kterým jsme měli příležitost růst a poznávat nová technická i technologická specifika našeho oboru!