Novinky

30+1 rok s IZOPOL DVOŘÁK

V pátek 15. září 2023 oslavila společnost 30. výročí od svého založení panem Josefem Dvořákem. Událost však nesla název 30+1 rok s IZOPOL DVOŘÁK, protože oslava byla přesunuta z loňského roku na letošní.

Na výročí se sešlo 250 účastníků z řad zaměstnanců, jejich členů rodiny, a také přátel společnosti. Pro všechny byl připraven celodenní program, který zahrnoval např. prohlídku výrobních prostor, výstavu historie společnosti, odhalení pamětní desky, dětský koutek, sportovní aktivity a vystoupení kapely The Elevators.

Velké poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na organizaci této symbolické události, která se konala poprvé v historii naší společnosti. Přinesla možnost se společně sejít a zavzpomínat na průběh posledních 31 let a současně načerpat novou energii na další rozvoj společnosti.

„Tolik úsměvů na tvářích jsem dlouho nezpozoroval, a proto mám nesmírnou radost, jakým způsobem se tento den vydařil. Z tohoto důvodu bych se vřele se všemi zase setkal při možnosti dalšího výročí, avšak dříve než po 31 letech, ale například již během následujících let.“

Ing. Josef Sluťák, spolumajitel společnosti