Certifikace

 


Naše společnost IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. má zavedený a certifikován integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující následující mezinárodní standardy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2016 a IATF 16949:2016.

 

EN ISO 9001:2015 Systém managementu kvality
 

Systém řízení společnosti pokrývá plnění veškerých oprávněných požadavků zákazníků a také všech platných legislativních požadavků. IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje spokojenost zákazníků a výsledky všech klíčových ukazatelů společnosti.
 

EN ISO 9001:2015 česká verze.pdf 
EN ISO 9001:2015 english version.pdf


EN ISO 14001:2016 Systém managementu životního prostředí

Systém managementu životního prostředí je nastaven tak, že minimalizuje jakékoli škodlivé dopady na životní prostředí a splňuje veškeré požadavky dané platnou legislativou. IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje své výsledky v ochraně životního prostředí.
 

EN ISO 14001:2016 česká verze_.pdf
EN ISO 14001:2016 english version_.pdf

IATF 16949:2016 Systém managementu kvality - zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2015 
 

IATF 16949:2016  česká verze.pdf
IATF 16949:2016  english version.pdf

 

Politika kvality

Politika kvality.pdf

 

EKOKOM

ekokom.pdf