Stavební izolace

Stavební izolace bývají často chápány jako tepelné izolace, protože u většiny staveb chceme zabraňovat úniku tepla do okolí. Pro tyto případy je expandovaný polystyren (EPS) vhodným materiálem. Kromě tepla může zajišťovat hydroizolaci, mít specifické požadavky na zatížení a obsahovat větranou nebo nevětranou výplň.

EPS stavební izolaci je možné rozdělit do 5 základních typů, podle místa použití:
  1. Šikmé střechy
  2. Ploché střechy
  3. Stěny
  4. Podlahy
  5. Perimetr
Jednotlivé produktové označení a vhodnost použití najdete v jednoduché tabulce.

Izolační desky | Spádové klíny


Společnost Izopol Dvořák, s.r.o. vyrábí a dodává bloky vyrobené z pěnového polystyrenu EPS v mnoha objemových hmotnostech. Tyto bloky dodáváme v celku nebo ve formě standardních i nestandardních izolačních desek, spádových klínů a přířezů. Toto spektrum výrobků nachází využití ve stavebnictví pro tepelnou izolaci střech, k dodatečnému zateplování starých a nových budov, jako tepelná izolace obvodových stěn, stropů a podlah, střešních a stěnových konstrukcí.

Střešní polystyren

Fasádní polystyren

Podlahový polystyren

Perimetr