STAVEBNÍ SYSTÉMY

Stavební systém MED
polystyrenové tvárnice na bazén


Je efektivně využívaný jako ztracené bednění ke stavbě bazénů libovolného tvaru, nebo základových pasů a stěnJde o velmi jednoduchou, rychlou a efektivní možnost výstavby.
Výhody Med systému:

 

  • Rychlá a jednoduchá výstavba (i svépomocí)
  • Výborné izolační vlastnosti
  • Samozhášivost
  • Výstavba lze řešit po celý rok díky vlévání betonu mezi izolační tvarovky z obou stran
  • Vysoká životnost
  • Neexistují tepelné mosty, vlhnutí, plísně, je zajištěna ekologická i hygienická nezávadnost
  • Snadná manipulace se systémem při výstavbě - lehkost materiálu
  • Snížení nákladů za energie a s tím spojenou ochranu životního prostředí

 

EPS pomáhá při prevenci proti vzniku plísní


Čím lépe je dům zaizolovaný, tím je teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn vyšší a riziko vzniku plísní nižší. Ve správně zaizolovaných starších budovách vede použití EPS ke značnému zlepšení vnitřního klimatu a k redukci vzniku plísní.

Tento jev má jednoduché fyzikální vysvětlení: teplý vzduch dokáže absorbovat o mnoho více vlhkosti než studený vzduch. Například vzduch s teplotou 20 °C a s relativní vlhkostí vzduchu 60 % obsahuje tolik vlhkosti v g/m³ jako vzduch s teplotou 15 °C a s relativní vlhkostí 80 %. Vzhledem k tomu, že obvodové stěny a povrchy oken jsou vždy o něco chladnější, teplý vzduch v místnosti se na těchto místech ochlazuje, čímž zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a tím i pravděpodobnost kondenzace vlhkosti. Málo zaizolované budovy jsou proto vždy více náchylné na tvoření plísní! 

Ztracené bednění z polystyrenu


Ztracené bednění z polystyrenu se využívá pro ohraničení a uložení čerstvého betonu, které se neodstraňuje a zůstává tak trvalou součástí vybudované konstrukce, která zároveň izoluje.

Ztracené bednění z polystyrenu se může přenášet část zatížení konstrukce (spolupůsobit), nebo jenom betonový či železobetonový prvek ohraničovat, případně v něm vytvářet dutiny a tím snižovat jeho hmotnost (stropy). Materiál použitý pro ztracené bednění musí splňovat všechny požadavky, kladené na materiály pro stavby.

Ztracené bednění tvoří základ mnoha konstrukčních systémů a řešení.