Stavební systém

MAX PLUS je stavební systém založený na systému ztraceného bednění s oboustrannou izolací.


 Využívá skládané tvárnice z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS), které lze libovolně kombinovat do požadované úrovně izolace.

Stavějte přesně


Tvárnice spojuje speciální zámkový systém a plastové příčky. Součástí systému jsou i koncové zátky a překladové díly. Jádro je tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí, která zaručuje dokonalou vzduchotěsnost obalu budovy.

Díky tomu je systém Maxplus určen zejména pro realizaci pasivních a energeticky úsporných domů.

Stavějte lehce


Výsledkem je štíhlá monolitická stěna s železobetonovým jádrem, vyznačující se vysokou pevností a odolností proti vnějším vlivům. Realizace projektů probíhá bez těžké stavební techniky i klasických zednických profesí a je proveditelná za jakýchkoliv klimatických podmínek.

Stavební systém Maxplus

Systém Maxplus se zakládá od rohu objektu na běžnou základovou desku na které je již provedena hydroizolační vrstva.

Po postavení požadovaného tvaru je ručně vylita první vrstva betonu, která stěnu fixuje k základové desce.
Další betonáž je možné provádět pomocí beton pumpy.

Tvarovky


Základem systému jsou tvarovky o tloušťkách 300, 250, 200, 150 a 100 mm, které je možné libovolně kombinovat.

Výrobní rozměry tvarovek jsou 1200 x 250 x 100-300 mm. Jsou vyrobeny ze šedého polystyrenu s velmi nízkou tepelnou vodivostí.

Spojovací materiál


Spojování vnitřních a vnějších tvarovek je prováděno s pomocí dvou typů plastových příček. Velké příčky slouží ke spojení vrchní části tvarovek v každé řadě systému, zároveň do jejich připravených drážek lze ukládat vodorovnou výztuž.

Malé příčky slouží ke spojení spodní části tvarovek při zakládání první řady, pro zpevnění rohů nebo pro upevnění překladového dílu a koncové zátky.

Ostatní prvky


Koncové zátky jsou využívány pro ukončování stěn a řešení ostění různých typů otvorů. Jejich výrobní rozměry jsou 250 x 150 x 50 mm.

Překladové díly slouží k uzavírání nadpraží a parapetů. Jejich výrobní rozměry jsou 1000 x 150 x 50 mm.