Dotace

Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost


Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva
Název projektu: Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., provozovna Podbořany
Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením spotřeby elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, a to konkrétně výměny vnitřního a venkovního osvětlení, náhrady frekvenčního měniče na hořák parního kotle pro řízení pohonu ventilátoru a dále výměny stávajících výrobních technologií zpěňovatelného polystyrenu a polypropylenu. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku díky snížení provozních nákladů.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


 
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva
Název projektu: Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. – Plzeň
Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, a to konkrétně prostřednictvím výměny stávajících výrobních technologií zpěňovatelného polypropylenu (EPP) - tvarovacích lisů a předpěňovacího zařízení, a dále instalace frekvenčního měniče na hořák parního kotle. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.