Obalové materiály z polystyrenu polypropylenu

Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců obalových tvarovek z EPS a EPP v České republice.

Produkty jsou našim zákazníkům nabízeny jako celek, s komplexním řešením ochrany finálního výrobku při jeho manipulaci a dopravě na místo určení.

Zákazníkovi jsme schopni vytvořit 3D studii, ve které je prezentován způsob uložení výrobku. I podle základních požadavků, jako je např. pouze vnější rozměr, dokážeme navrhnout celé řešení nového produktu.

Zajišťujeme také výrobu frézovaného prototypu obalu, který zákazník může využít pro kontrolu funkčnosti uložení dílů a zjištění rozměrových specifikací. Účelem prototypu je možnost výrobek vyzkoušet dřív, než se rozhodne o jeho výrobě.

Obalové materiály vyrábíme na automatizovaných strojích firem Erlenbach a Hirsch. Tyto stroje tvarují základní materiál EPS nebo EPP pomocí lisovací formy při nízké energetické náročnosti a bezodpadní technologii. Strojní zařízení mají různé velikosti pracovních ploch od 800 x 600 mm až po zatím největší 1900 x 1400 mm s automatickým systémem odebírání a ukládání hotových výrobků.


Našimi odběrateli jsou renomované firmy v odvětví elektrotechnického, sklářského a automobilového průmyslu.
 

Pěnový polystyren využití


Pěnový polystyren spolehlivě ochrání většinu choulostivých výrobků díky svým vynikajícím vlastnostem.

Je ideální materiál pro ochranu průmyslových výrobků při jejich transportu a manipulaci nabízí velmi dobrý způsob jak ochránit mražené potravinářské výrobky, ovoce a zeleninu, zmrzlinu a udržet je co nejdéle čerstvé je využíván i pro balení kosmetických a farmaceutických výrobků představuje v obalovém průmyslu nejlepší alternativu z hlediska nákladů, univerzálnosti a účinnosti proti rozbití při transportu.


 

Ochrana zdraví a ekologie


Izolace z pěnového polystyrenu mají mnoho dobrých vlastností, které často nejsou všeobecně známé. Jsou biologicky neutrální, nepoškozují ani zdraví, ani životní prostředí. Správně použitý udržuje polystyren příznivou a zdravou pohodu bytu. Při práci s EPS není třeba používat ochranné prostředky jako např. ochranný oděv, respirátor, ochranné brýle, rukavice apod.

Na konci velmi dlouhého užitečného životního cyklu izolačního materiálu z pěnového polystyrenu (EPS) existuje několik ekologických a ekonomických možností na opětovné použití. Jednou alternativou je jeho opětovné použití na izolační desky. Ve většině případů je EPS odpad mechanicky recyklovaný1 a nebo energeticky využívaný (spalovaný) pro zpětné získání energie. Při dostatečném množství je fyzikální recyklace také jednou z možností. Například v České republice je EPS odpad žádaným druhotným materiálem, a na skládkách končí jen ve velmi malém množství smíšený se stavebním odpadem