Novinky

Sponzorský dar

Naše firma Izopol Dvořák, s.r.o. chce i v této těžké době podpořit místní subjekty, které se starají o děti a důchodce, na které dnešní nelehká doba dopadá dle našeho názoru asi nejvíce. Proto jsme se rozhodli poskytnout sponzorské dary Mateřské škole Podbořany, Hlubanská na obnovu dětského hřiště a stejnou částku jsme věnovali i Domovu pro seniory v Podbořanech.

Věříme, že v této náročné (nelehké) době bude tento dar alespoň částečnou pomocí a udělá radost dětem i seniorům.