ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Spádové díly z EPS pro izolaci a odvodnění plochých střech a teras

Jedná se o tepelně izolační díly z pěnového polystyrenu, které zaručují vynikající tepelnou izolaci plochých střech a současně zajišťují i odvodnění celé plochy střechy u novostaveb i rekonstrukcí.


Vhodně navržené a správně provedené vyspádování ploché střechy pomocí spádových klínů prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelně izolační schopnosti a hydroizolační bezpečnost.


Základem spádového systému IZOPOL jsou tzv. spádové klíny, které se zhotovují s libovolným spádem na jeden metr odstupňovaným po 0,5% dle parametrů navržených projektantem. Běžně se tyto střešní dílce dodávají s 1%,1,5% 2% a 2,5% spádem na jeden metr. Velikost desek se určuje podle sklonu spádování a rozměru střechy. V závislosti na mechanickém zatížení a podle nároků na tepelnou účinnost izolantu rozlišujeme následující typy spádových klínů v provedení:

EPS - pěnový polystyren (Expanded PolyStyren) bez HBCD

EPS 70 ≥ 70 kPa (λD 0,039)
EPS 100 ≥ 100 kPa (λD 0,037)
EPS 150 ≥ 150 kPa (λD 0,035)
EPS 200 ≥ 200 kPa (λD 0,034)
Spádový klín

EPS - pěnový polystyren (Expanded PolyStyren)
s infračervenými reflektory bez HBCD

EPS 100 Extra Plus ≥ 100 kPa (λD 0,031)
EPS 150 Extra Plus ≥ 150 kPa (λD 0,030)
Spádový klín Extra Plus
Zpracování návrhu spádování střechy
Po domluvě jsme schopni zajistit návrh a výpočet spádová střechy včetně vytvoření kladečského plánu, který je součástí každé pokládky a je nutné podle něj postupovat. Každá deska je označena číslem, které určuje její pozici v systému, je na ní uveden rozměr a označení směru spádu. S tímto přehledným značením a dodaným kladečským plánem je zajištěna vysoká přesnost a rychlost pokládky celého systému.

Po schválení a písemném potvrzení kladečského plánu investorem nebo realizační firmou jsou spádové desky po obdržení objednávky standardně do 3 pracovních dnů předány do výroby.

Pro zpracování návrhu je nutné zajistit:
  • půdorys a řez střechy s rozměry a okótovanou polohou vpustí (pdf., jpg., dwg.)
  • požadavky na hodnotu tepelné izolace a její min. tloušťku
  • minimální požadovaný spád střechy
  • výšky atik
  • popis podkladních vrstev
  • ostatní informace (požadovaný termín dodání, kontaktní osoby atd.)

Kladečský plán
Kladečský plán
Rozpis SK
Model základního spádového klínu (SK)
Model klínu úžlabí (UK)
Model klínu nároží (NK)
Model klínu hřeben (HK)
Model skladby nároží
Model skladby úžlabí

EPS rozháněcí spádové klíny
Jedná se o sestavu rozháněcích oboustranně nařezaných spádových klínů. Jsou určeny k zajištění spádu ve vodorovném úžlabí, čímž se zabraňuje hromadění vody mezi např. dešťovými svody, v oblasti střešních světlíků, nadstřešních konstrukcí atd. Výhodou je veliká možnost individuálního řešení, které umožňuje i dodatečně vyřešit kritické problémy s odvodem stojaté vody a zamezení případným poruch hydroizolace.

Standardně dodáváme 3 typy sestav o základním rozměru rozháněcího klínů 1200 x 600 mm od 1,2 do 12 m délky v provedení:
Typ 1 s vyspádováním 1,66% na 3,33%
Typ 2 s vyspádováním 1,66% na 6,66%
Typ 3 s vyspádováním 1,66% na 10,0%
Model skladby rozháněcích spádových klínů
 
Kladečký plán RK

EPS Atikový přechodový klín
Přechodový atikový klín je tepelně izolační prvek z pěnového polystyrenu, který se používá pro správné zakončení plochých střech u atiky a při napojení na konstrukce nad střechou.

Rozměry
klínů v mm
V/H V/HV/HV/HV/HV/HV/HV/H
D = 1000 50/50 80/80 100/100 120/120 150/100 200/100 150/150 200/200

Atikový klín


Přířezy z EPS
Pěnový polystyren EPS nachází své uplatnění také v jiných oblastech, než je stavebnictví. Díky svým vynikajícím vlastnostem je běžně používán jako součást obalových systému, fixačních prvků, dekorací, reklamních nápisů apod.
Naše společnost se řadí mezi výrobce s dlouholetou tradicí výroby nejrůznějších atypických dílů, pro jejichž výrobu není třeba vynakládat vysoké investice do pořízení tvarového nástroje. Zkušenosti v oblasti konturového řezání EPS nám umožňují vyrábět nejrůznější prvky podle požadavků zákazníka. Technologie konturového řezání je vhodná jak pro opakující se objednávky, tak pro individuální kusové zakázky.

Standardně dodáváme přířezy do 2 m délky, ale podle typu konturového řezu jsme schopni vyrobit i speciální prvky s délkou až do 4 m v jednom kuse.
V rámci kompletního servisu poskytujeme pro tuto oblast poradenskou činnost, kam patří mimo jiné návrh možného finálního řešení, úpravy stávajících variant, výroba vzorků, nezávislé konzultace apod.
Nedílnou součástí je také výroba 3-D modelů, které vznikají kombinací skládání, lepení nebo vrtání jednotlivých dílů. Toto řešení se používá v případě menších sérií nebo zkušebních prototypů.Přířezy jako fixační obal
Přířezy z pěnového polystyrenu používáme na ochranu výrobků při jeho manipulaci a dopravě na místo určení. Jsou velice vhodné pro automatizované výrobní linky, ze kterých výrobky vycházejí zcela zabalené.
V případě, že obal na požadovaný výrobek není ve svém provedení a tvaru náročný, nebo je omezen počtem kusů a není ekonomické zhotovit nástroj (formu), přistupujeme k další možnosti jeho zhotovení pomocí speciální řezací konturovací pily na EPS.

Řezání na KP a finální přířez
 

Na požadovaný výrobek vypracuje naše odbytové oddělení na základě technické dokumentace a způsobu použití návrh cenové kalkulace přířezu tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku tvarového provedení s možnosti rychlého dodání za přijatelnou cenu.

Příklad technického výkresu přířezuDalší možné aplikace přířezů z EPS
  • Fasádní profily
  • Ozdobné lišty a dekorace
  • Reklamní nápisy
  • Divadelní a filmové dekorace
Reklamní nápis
Fasádní lišta


V tomto případě se také musí vypracovat cenová kalkulace na základě zpracované technické dokumentace a možnosti vyrobitelnosti tvarového dílu z EPS.


Výhody speciálních prvků z EPS :
Tepelně izolační vlastnosti
Vysoká pevnost v tlaku a tahu
Minimální hmotnost
Nízká nasákavost
Odolnost proti stárnutí
Chemická odolnost
Zdravotní nezávadnost
Cenová dostupnost
100% recyklovatelnost
Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.