ON-LINE ŽÁDOST

OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Jak jste se o firmě IZOPOL dozvěděli?
Doporučení zaměstnance z IZOPOLu

VZDĚLÁNÍ A ZNALOSTI

Vzdělání
Znalost anglického jazyka
Znalost německého jazyka
Znalost jiného jazyka
Řidičské oprávnění
Oprávnění k řízení VZV
Oprávnění vyhlášky 50
Jeřábnické zkoušky
Vazačské zkoušky
Svářečský průkaz
Obsluha kotlů

ZAMĚSTNÁNÍ (začněte od Vašeho posledního zaměstnání)

Zaměstnavatel Pracovní pozice Od - do (měsíc/rok)

Označte vhodné pole

Máte zkušenosti ve výrobě?
V jakém oddělení byste měl/a zájem pracovat?*
Jste ochoten/na pracovat na směny?
Uveďte Vaši představu o hrubé mzdě
Byl/a jste již někdy zaměstnán/a v naší společnosti?

Souhlas se zpracováním osobních údajů*

Poskytnutím svých osobních údajů v uvedeném dotazníku společnosti IZOPOL dáváte v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi na dobu jednoho roku, za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu u spol. IZOPOL a současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené jsou pravdivé a úplné.


Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.