PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (Declaration of Performance - DoP)

Vztahuje se k nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) (viz podrobně čl. 4) a vypracovává jej výrobce v případě, že se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA). Prohlášení o vlastnostech je povinné ve všech státech EU a musí být připojeno k označení CE při uvádění výrobku na trh. Výrobce nese také odpovědnost za údaje v něm obsažené. Musí být vydáno v úředním jazyce (jazycích) státu určení. Příslušné orgány předpokládají, že toto prohlášení je pravdivé, tj., že příslušné výrobky byly vyrobeny a ověřeny v souladu s jedním z platných postupů (systémů) posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Náležitosti a obsah prohlášení o vlastnostech jsou uvedeny v článku 6 a v příloze III k CPR. Výrobce musí zahrnout do prohlášení i zamýšlené použití a definovat vlastnosti (úrovně, třídy) v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi. Výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků se základními požadavky, ale zajišťují shodu vlastností výrobku se základními charakteristikami uvedenými v prohlášení o vlastnostech. Cílem je zajistit spolehlivou užitečnou informaci o vlastnostech, které bude možno využívat při projektování a realizaci staveb. Kopii prohlášení o vlastnostech lze poskytovat v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky.

Součástí prohlášení o vlastnostech jsou i informace uvedené v čl. 31, příp. článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES (REACH). Čl. 31 nařízení REACH se týká povinnosti sdělovat informace v dodavatelském řetězci, tj. pomocí bezpečnostních listů, a čl. 33 nařízení REACH se týká povinnosti sdělovat informace o látkách a předmětech.

Čl. 5 CPR uvádí výjimky, kdy může výrobce upustit při uvedení výrobku na trh od vypracování prohlášení o vlastnostech:

  • je vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a výrobce je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do konkrétní stavby
  • je vyroben na staveništi za účelem jeho zabudování do zde budované stavby
  • je vyroben tradičním nebo historickým způsobem za účelem rekonstrukce památkově chráněných budov

Poznámka. Výrobci dle CPR vydávají prohlášení o vlastnostech na rozdíl od směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kdy výrobci vydávali do 30. 6. 2013 tzv. „(ES) prohlášení o shodě“.


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH pro ČR    

Stavební izolace EPS

     PDF   PoV_IZOPOL_01_EPS_50Z_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_02_EPS_70Z_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_03_EPS_70S_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_04_EPS_100Z_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_05_EPS_100S_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_07_EPS_150S_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_08_EPS_200S_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_09_EPS_70F_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_11_EPS_100F_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_13_EPS_T4000_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_14_EPS_T5000_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_15_EPS_70F_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_21_EPS_100S_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_23_EPS_150S_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_24_EPS_ROLLJET_T4000_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_25_EPS_ROLLJET_T5000_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_26_EPS_SD-P_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_28_EPS_100F_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_34_EPS_T4000_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_35_EPS_T5000_Extra_Plus CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_36_EPS_ROLLJET_T4000_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_37_EPS_ROLLJET_T5000_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_38_EPS_SD-P_CZ.pdf


Nová PoV od 1. 8. 2015
     PDF   PoV_IZOPOL_39_EPS_S_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_40_EPS_70_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_41_EPS_100_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_42_EPS_150_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_43_EPS_200_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_44_EPS_100_Extra Plus_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_45_EPS_150_Extra Plus_CZ.pdf

Stavební izolace XPS

     PDF   PoV_URSA_49XPSN3014071_CZ.pdf
     PDF   PoV_URSA_49XPSN5014071_CZ.pdf

Stavební systémy

     PDF   PoV_IZOPOL_29_MAXPLUS_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_30_MEDMAX_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_31_MED_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_32_MAXFIX_CZ.pdf
     PDF   PoV_IZOPOL_33_MAXFIX_Extra Plus_CZ.pdfLEISTUNGSERKLÄRUNG für D    

Multidämmplatten EPS

     PDF   LE_IZOPOL_01_EPS_045_WI,DI,WZ,DZ_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_02_EPS_040_WI,DI,WZ,DZ_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_03_EPS_040_DAD,DAAdm,DEOdm,WAAdm,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_04_EPS_035_DAD,DAAdm,DEOdm,WAAdm,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_05_EPS_035_DAD,DAAdh,DEOdh,WAAdh,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_06_EPS_035_DAD,DAAds,DEOds,WAAds,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_07_EPS_F040_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_08_EPS_F035_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_09_EPS_T4000_DESsm_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_10_EPS_T5000_DESsg_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_11_EPS_F033_Extra Plus_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_12_EPS_F032_Extra Plus_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_13_EPS_F032_Duo Plus_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_14_EPS_F031_Extra Plus_WDV_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_15_EPS_033_Extra Plus_WI,DI,WZ,DZ_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_16_EPS_032_Extra Plus_WI,DI,WZ,DZ_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_17_EPS 032_DAD,DAAdm,DEOdm,WAAdm,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_18_EPS 031_DAD,DAAdh,DEOdh,WAAdh,WAB_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_19_EPS_ROLLJET_T4000_DESsm_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_20_EPS_ROLLJET_T5000_DESsg_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_26_EPS_T4000_Extra Plus_DESsm_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_27_EPS_T5000_Extra Plus_DESsg_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_28_EPS_ROLLJET_T4000_Extra Plus_DESsm_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_29_EPS_ROLLJET_T5000_Extra Plus_DESsg_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_30_EPS_035_SD-P_PW_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_31_EPS_031_SD-P_Extra Plus_PW_D.pdf

Dämmplatten XPS

     PDF   LE_URSA_49XPSN3014071_D.pdf
     PDF   LE_URSA_49XPSN5014071_D.pdf

Schalungselemente EPS

     PDF   LE_IZOPOL_21_MAXPLUS_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_22_MEDMAX_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_23_MED_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_24_MAXFIX_D.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_25_MAXFIX_Extra Plus_D.pdfLEISTUNGSERKLÄRUNG für A    

Multidämmplatten EPS

     PDF   LE_IZOPOL_01_EPS_W15_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_02_EPS_W20_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_03_EPS_W25_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_04_EPS_W30_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_05_EPS_WSuper_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_06_EPS_F040_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_07_EPS_F035_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_08_EPS_T650_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_09_EPS_T1000_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_10_EPS_F_031_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_11_EPS_F_031_Duo Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_12_EPS_F_030_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_13_EPS_W15_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_14_EPS_W20_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_15_EPS_W25_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_16_EPS_W30_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_17_EPS_T650_ROLLJET_T4000_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_18_EPS_T1000_ROLLJET_T5000_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_19_EPS_SD-P_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_25_EPS_T650_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_26_EPS_T1000_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_27_EPS_T650_ROLLJET_T4000_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_28_EPS_T1000_ROLLJET_T5000_Extra Plus_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_29_EPS_SD-P_A.pdf

Dämmplatten XPS

     PDF   LE_URSA_49XPSN3014071_A.pdf
     PDF   LE_URSA_49XPSN5014071_A.pdf

Schalungselemente EPS

     PDF   LE_IZOPOL_20_MAXPLUS_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_21_MEDMAX_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_22_MED_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_23_MAXFIX_A.pdf
     PDF   LE_IZOPOL_24_MAXFIX_Extra Plus_A.pdf

Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.