POLITIKA SPOLEČNOSTI

Politika společnosti Izopol Dvořák s.r.o.

Cílem naší společnosti je dlouhodobě vytvářet produkty a poskytovat služby svým obchodním partnerům a zákazníkům, které splňují ty nejnáročnější  požadavky na kvalitu výroby a dodávek izolačních, obalových a technických materiálů v rámci všech platných legislativních požadavků, norem a nařízení ČR a zemí EU.

Naší prioritou je mít spokojené zákazníky, kteří jsou ochotni a připraveni s námi dlouhodobě spolupracovat a podílet se tak spolu s námi na dalším vývoji a rozvoji aplikací v oblastech :

 • zateplování  budov a průmyslových staveb
 • výstavby nízkoenergetických a pasivních domů
 • tvarovek z EPS a EPP
 • technických dílů z EPS a EPP
 • bezpečnostních a výplňových dílů pro aplikace v automotive
 • přepravních a montážních boxů z EPP
 • obalové techniky
 • kompletace dílů z více materiálů a komponent
 • zakázkové výroby

Společnost a její vrcholové vedení si klade také za cíl být pro své zákazníky dlouhodobě stabilním a spolehlivým partnerem.

K naplnění cílů zaměřuje celá společnost Izopol Dvořák s.r.o. veškeré své aktivity včetně vrcholového vední, které zajišťuje dostupnost potřebných informací a zdrojů.  

Pro zajištění splnění těchto cílů má společnost Izopol Dvořák s.r.o. zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (IMS) dle následujících norem :

EN ISO 9001   Systém managementu kvality  
EN ISO 14001  Systém enviromentálního managementu

Společnost Izopol Dvořák s.r.o. podporuje a rozvíjí tento ISŘ za účelem dosažení trvale udržitelného rozvoje a zlepšování ve všech oblastech činností.

Společnost Izopol Dvořák s.r.o. se řídí zásadami chování a jednání, které se vztahují na každého zaměstnance společnosti a které přispívají k zajištění odpovědného a trvale udržitelného rozvoje v souladu s dlouhodobou strategií společnosti. Při svých činnostech důsledně dbá na dodržování práv zaměstnanců a dodržení všech zákonných a ostatních požadavků, které se na ní z povahy jejích aktivit vztahují.

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců

Společnost Izopol Dvořák s.r.o. věnuje zvlášť velkou pozornost přijetí všech potřebných opatření, která jsou nezbytná pro zajištění co nejúčinnější ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. V péči o tuto oblast se zaměřuje především na prevenci úrazů, poškození zdraví a nemocí z povolání. Všichni zaměstnanci se při práci řídí následujícími hlavními zásadami:

 • mé zdraví je nejdůležitější pro mě, mojí rodinu a mojí společnost
 • neohrožuji sebe ani své kolegy
 • dobrých výsledků dosáhnu i bez porušování pravidel
 • aktivně zabraňuji nebezpečím

Hospodaření s energií

Společnost Izopol Dvořák s.r.o. aktivně rozvíjí systém hospodaření s energií následujícími hlavními způsoby:

 • sleduje a vyhodnocuje spotřeby energií a využívá je ke stanovování cílů
 • hledá možnosti snižování energetické náročnosti
 • podporuje projekty a nákupy produktů zaměřené na úspory energií

Životní prostředí

Společnost Izopol Dvořák s.r.o. se aktivně podílí na ochraně životního prostředí následujícími hlavními způsoby:

 • zaměřuje se na prevenci znečištění životního prostředí ve všech oblastech svých činností
 • řídí činnosti tak, aby emise znečišťujících látek do ovzduší byly pod zákonnými limity platnými v ČR i v EU

motyl obrázek

Soubory ke stažení

PDF   EKO-KOM         PDF
Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.