VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (ODBĚRATELSKÉ)
společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.

THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
OF IZOPOL DVOŘÁK, S.R.O. AS A CUSTOMER

 

IZOPOL_VOP_Odběratel_EN_CZ.pdf