Provozovna Podbořany:

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., provozovna Podbořany

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením spotřeby elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

unie dotace

Stručný popis operace: Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, a to konkrétně výměny vnitřního a venkovního osvětlení, náhrady frekvenčního měniče na hořák parního kotle pro řízení pohonu ventilátoru a dále výměny stávajících výrobních technologií zpěňovatelného polystyrenu a polypropylenu. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku díky snížení provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

 

Provozovna Plzeň:

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. – Plzeň

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

unie dotace

Stručný popis operace: Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, a to konkrétně prostřednictvím výměny stávajících výrobních technologií zpěňovatelného polypropylenu (EPP) - tvarovacích lisů a předpěňovacího zařízení, a dále instalace frekvenčního měniče na hořák parního kotle. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.