CERTIFIKACE

Naše společnost IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. má zavedený a certifikován integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující následující mezinárodní standardy:

EN ISO 9001
EN ISO 14 001

EN ISO 9001 Systém managementu kvality


Systém řízení společnosti pokrývá plnění veškerých oprávněných požadavků zákazníků a také všech platných legislativních požadavků.
IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje spokojenost zákazníků a výsledky všech klíčových ukazatelů společnosti.

EN ISO 14 001 Systém environmentálního managementu

Systém řízení ochrany životního prostředí je nastaven tak, že minimalizuje jakékoli škodlivé dopady na životní prostředí a splňuje veškeré požadavky dané platnou legislativou.
IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. trvale zlepšuje své výsledky v ochraně životního prostředí.

Integrovaný systém managementu EN ISO 9001, EN ISO 14001
PDF  Certifikát č. 421/2014 IMS - CZ

Systém managementu kvality EN ISO 9001
PDF  Certifikát č. 2230/2014 QMS - CZ

Systém environmentálního managementu EN ISO 14001
PDF  Certifikát č. 499/2014 EMS - CZ

Představitel QMS a EMS
PDF  Jmenování

Zmocněnec pro bezpečnost výrobku
PDF  Jmenování
PDF  Certifikát EMS - CZ

Certifikáty CE, ISO_9001, ISO_14001, DIN, MFPA, EPS, Sdružení kvalitní výrobek
©2014 Izopol, s.r.o.